Ansökan till SHF:s Elithandbollsgymnasium (NIU och RIG)

- Det är endast NIU- och Riks handbollsgymnasierna som har rätt att bedriva handbollsundervisning i ämnet specialidrott.
- Sista ansökningsdag till Rikshandbollsgymnasiet är 15 oktober 2018. OBS!
- Sista ansökningsdag till NIU Handbollsgymnasierna är 1 december 2018.
- Ansökan till Riks- och NIU Handbollsgymnasierna sker genom att klicka på ansökningsknappen längst ned på denna sida.
- Rikshandbollsgymnasiet sökes på samma webbsida som till NIU-handbollsgymnasierna. OBS!
- Ansökan till eventuella lokala gymnasier som inte är certifierade av SHF sker direkt till respektive ort.


RIG - Rikshandbollgymnasium i Göteborg

SHF:s har ett rikshandbollsgymnasium med plats för 8 pojkar och 8 flickor varje läsår. Rikshandbollgymnasiet är förlagt till Katrinelundsgymnasiet i Göteborg. Mer information om Rikshandbollgymnasiet får du genom att klicka här!

NIU - Regionala Elithandbollsgymnasier

NIU Handbollsgymnasierna är certifierade av Svenska handbollförbundet. Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) är den formella beteckningen, men för SHF:s del kommer dessa kallas Regionala Elithandbollsgymnasier. På dessa ska eleverna kunna satsa mot nationell seniorelit samtidigt som de studerar på bra gymnasieutbildningar. Ytterligare information kommer du åt genom att klicka här!

Ansökan/intresseanmälan och antagning till NIU

Intresseanmälan till NIU-handbollsgymnasierna skall i år vara Svenska Handbollförbundet tillhanda senast den 1 december och sker genom att klicka på ansökningsknappen längst ned på denna sida. Bedömning och ranking av sökande elever genomförs av respektive arrangerade gymnasium och de instruktörer som genomför träningen. Eleverna beräknas få besked om idrottslig antagning 16-18 januari 2019.


Ansökningsprocessen sker i följande sju steg:
  1. Eleven fyller i den webbaserade intresseanmälan senast 1 dec 2018. Den kommer han/hon åt genom att klicka på ansökningsknappen längst ner på denna sida.
  2. I december kallar handbollsgymnasiet spelaren till uttagningsträning. Skolan kallar alla spelare som valt skolan i 1:a, 2:a, 3:e och 4:e-hand på den webbaserade ansökningsblanketten. Kallelsen går till den e-post adress som angetts i ansökan. Den hittar ni genom att logga in i ansökningsportalen.
  3. Eleven genomför provträningen.
  4. 16-18 januari 2019 ger handbollsgymnasiet eleven besked om han/hon kommit in på handbollsmeriter till gymnasiet. (Eleven måste även klara gymnasieprogrammets betygskrav för att komma in.)
  5. Eleven bekräftar i ansökningsportalen vilket Handbollsgymnasium han/hon väljer av de som hon kommit in på. Detta måste ske senast den 27 januari 2019. From 28 januari 2019 så äger skolan rätt att erbjuda annan elev denna plats om eleven inte tackat ja i ansökningsportalen till sin plats.
  6. 27 januari 2019 är tidigaste dag för NIU-lärarna att kräva in svar från eleven på erbjuden NIU-plats.
  7. Eleven söker ett av handbollsgymnasiets program på kommunens ansökningssida senast i februari 2019. (Precis på samma sätt som alla andra elever på hans skola söker till vanliga gymnasieprogram)
Tips:

Om Du har frågor beträffande uttagningarna, ring direkt till aktuellt gymnasium. Kontaktuppgifter till gymnasierna finner du på deras respektive hemsidor, klicka här för att få adressen dit.